G A L L E R Y

〜 2 0 1 9

真 珠 月

Size 220 × 270mm
Acrylic paint Canvas
Spring

Size 220 × 270mm
Acrylic paint Canvas
夕日に照らされた月

Size 220 × 270mm
Acrylic paint Canvas
月の子ども

Size 270 × 220mm
Acrylic paint Canvas
温かく

Size 270 × 220mm
Acrylic paint Canvas
月 虹

Size 160 × 270mm
Acrylic paint Canvas
稔の月と八つの太陽

Size 320 × 420mm
Acrylic paint Canvas
三つの月

Size 220 × 270mm
Acrylic paint Canvas
森からみた月影

Size 145 × 145mm
Acrylic paint Canvas
輪 廻

Size 145 × 145mm
Acrylic paint Canvas
金色の雨と月

Size 210 × 210mm
Acrylic paint Canvas
青 黄 赤

Size 70 × 210mm
Acrylic paint Canvas
水面に映る月時計

Size 220 × 270mm
Acrylic paint Canvas
畝 月

Size 145 × 145mm
Acrylic paint Canvas
カタルシス

Size 380 × 455mm
Acrylic paint Canvas
はじまりの はじまり

Size 120×120mm
Acrylic paint Canvas
オウジの12か月

Size 300 × 225mm
Acrylic paint Canvas

© 2013 – 2019 TSUJI NATSUKI